Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2014

zbiornik
teoria zdana:D

December 22 2013

zbiornik
Najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości
Reposted fromkajuzela kajuzela viamalinowowa malinowowa
zbiornik
4650 32cf
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamalinowowa malinowowa

December 19 2013

zbiornik
0712 dd5a 500
Reposted fromaniczorka aniczorka viajustinek justinek

Brides


Submitted by Ino
Reposted frominspired inspired viajustinek justinek
zbiornik
8500 6f67
zbiornik
8829 8d56
Reposted fromjustinek justinek
Updo | torn by Maika L
Reposted fromweheartit weheartit viajustinek justinek
zbiornik
7370 163e
Reposted frommisswindy misswindy viajustinek justinek
zbiornik
6126 3cf9
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viajustinek justinek
Fashion Inspiration | ВКонтакте
Reposted fromweheartit weheartit viajustinek justinek
zbiornik
8102 bd20 500
Reposted fromjustinek justinek
zbiornik
4408 5cd4 500
Reposted fromretaliate retaliate viajustinek justinek
zbiornik
zbiornik
\Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.
— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija viajustinek justinek
zbiornik
Kobiety płaczą i czasami wychodzi im to na zdrowie. Popłaczą i idą dalej.
— Lekarze
Reposted fromamarantowa amarantowa viajustinek justinek
zbiornik
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
zbiornik
Jedyne potwory jakie znam, to ludzie.
— Jodi Picoult - To, co zostało
Reposted fromsaphirka saphirka viagoby goby
zbiornik
8994 7f3f
Reposted frompannakachna pannakachna viagoby goby
zbiornik
  Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka - Serwantka
Reposted fromIriss Iriss viagoby goby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl